Звіт керівника
дошкільного навчального закладу (ясел - садка) комбінованого типу № 11 „Золотий ключик» Білоцерківської міської ради Київської області

На виконання наказу управління освіти і науки Білоцерківської міської ради від 10.05.18 р. №81 та на виконання Національної доктрини розвитку освіти, з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно - громадської системи сьогодні проводяться звітні збори про діяльність керівника в присутності трудового колективу, батьківського комітету.

Основні завдання сьогоднішніх зборів :

  1. Забезпечення прозорості, відкритості і демократичності управління дошкільним закладом;
  2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівниками навчальних закладів відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Основним напрямком роботи ДНЗ, відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, є створення належних умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з Держаною базовою програмою, навчально - методичними посібниками, затвердженими МОН.З метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей дошкільний навчальний заклад організовує освітній процес за пріоритетним нахилом: фізкультурно - оздоровчим.

В нашому закладі функціонує 13 груп із них 2 - 1 класу, 9- садових груп (2 з них спеціальна), 2 – групи раннього віку. Проводиться корекційно - відновлювальна робота з предметно - практичного навчання, формування мовлення, розвиток психічних процесів у дітей ( пам’яті, мислення, сприймання, увага, уява тощо.)

Діяльність нашого дошкільного навчального закладу регламентується планом роботи, який складений на навчальний рік, який тривав з 1.09.17. - 31.05.18н.р., а також планом на оздоровчий період з 01.06.18 - 31.08.18р. В цьому навчальному році педагогічний колектив мав за мету створити і забезпечити умови для формування у дошкільнят елементів екологічного світорозуміння, громадянської вихованості, сприяти фізичному, психічному і духовному здоров’ю дитини. Забезпечення рухового режиму протягом дня досягалося за допомогою різноманітних вправ і ігор, їх чергувань із заспокійливими видами діяльності дітей.

Освітньо - виховна робота в ДНЗ здійснюється згідно вимог програми розвитку дитини дошкільного віку „ Українське дошкілля ”, та програми розвитку дітей старшого дошкільного віку ”Впевнений старт”, законами України „Про мови”, ”Про дошкільну освіту”, Базовим компонентом дошкільної освіти та Програмою розвитку системи дошкільної освіти м. Білої Церкви, основу якої становить забезпечення належних умов для здобуття дошкільної освіти, роль якої визначена пріоритетною у становленні та розвитку особистості дитини. У своїй діяльності педагоги здійснювали місію диференціації і гуманізації ( в ім’я дитини, для дитини ),враховували інтереси, можливості і потреби дітей, користуючись нововведеннями. створюючи просторове предметно - розвиваюче середовище для кожної дитини, спираючись на Конвенцію про права дитини, Національну програму „Діти України”, Закон України „Про охорону дитинства”.

Протягом року розвитком музично - ритмічних здібностей дітей займалися музичні керівники дошкільного навчального закладу Голота О.М., Михайлова А.І., Німерич І.М. проводились свята та розваги відповідно до програмових вимог, заплановані в навчальному році.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки на курси підвищення кваліфікації при Комунальному вищому навчальному закладі Київської обласної ради Академії неперервної освіти були направлені в цьому навчальному році слідуючі педагогічні працівники:

§ Семеняченко Є.В. – вихователь,

§ Стадник Л.М. – вихователь,

§ Аргат В.М. – вихователь,

§ Демиденко Ю.В. – вихователь,

§ Слободенюк Н.С. – вихователь.

Протягом року, з метою самоосвіти і підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки систематично опрацьовували і ознайомлювали вихователів з нововведеннями в педагогічній і діловій літературі. Творчою групою ДНЗ яку очолювала вихователь-методист Сільченко Н.А. були розроблені методичні рекомендації, що містять перспективний та календарний плани, конспекти занять, дидактичні ігри та інші методичні прийоми роботи з дітьми з патріотичного виховання.

З метою якісного підвищення професійного рівня, відповідності займаній посаді, рівню кваліфікації в 2017 -2018 н.р. педагогічні працівники пройшли атестацію , а саме:

§ Гордієнко Ю.М. – вихователь, присвоєно кваліфікаційну категорію (спеціаліст другої категорії);

§ Фойда В.П. – вчитель-логопед, присвоєно кваліфікаційну категорію (спеціаліст першої категорії);

§ Голуб Л.П. – вихователь, встановлено 11 тарифний розряд;

Травматизм серед вихованців ДНЗ протягом 2017 -2018 н.р. (Мельничук Даніл група №1).

Щодо методичної роботи з кадрами, в дошкільному навчальному закладі в 2017-2018 н.р. своєчасно проводились педагогічні ради, педгодини, семінари - практикуми, „круглі столи”.

За 2017 - 2018 н.р. в дошкільному навчальному закладі були заплановані колективні перегляди, які переглянуті педагогічним колективом, з таких тем:

1. Організація фізкультурно–оздоровчої роботи в другу половину дня – вихователь Демиденко Ю.В

2. «Дивовижні властивості магніту» (пошуково-дослідницька діяльність) – вихователь Мацькевич Л.В.;

3. Інтегроване заняття з пріоритетом соціально-морального розвитку – вихователь Слободенюк Н.С.

4. Дитина в природному довкіллі – вихователь Брушківська О.А.;

5. Безпека життєдіяльності – вихователь Стадник Л.М.,

6. «Танцюючі фарби» (техніка Ебру) – вихователь Гордієнко Ю.В.

Організовувалось харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, яке необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів ( м’ясо ялове, свинне, масло вершкове, олія, молоко, сир творожний , сир твердий, крупи: пшоно, гречка, рис, ячка, перловка, овочі і фрукти), але нажаль спостерігались перебої з завезенням постачальником «Стартрейдінг» м’яса свинного та ялового, при відсутності м’яса в раціон вводили ковбасні вироби. Також з січня по травень відсутні кури, так як до цього часу проводяться тендерні торги. Харчування дітей в дошкільному навчальному закладі та його кратність залежить від режиму роботи закладу та тривалість перебування в ньому дітей.

На належному рівні виконувалися медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі на протязі 2017 -2018 н.р., що здійснювалось на безоплатній основі медичними працівниками Стасюк К.В., Іваніцькою Т.А., які входять до штату закладу, проводили обов’язкові медичні огляди дітей перед профілактичними щепленнями, згідно з календарем щеплень, надавали невідкладну медичну допомогу на догоспітальному етапі. Виконували основні обов’язки - це моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово - психічного розвитку дітей, організовували медичні огляди працівників закладу. Також здійснювали контроль за організацією та якістю харчування, дотримування раціонального режиму навчально - виховної діяльності, навчального навантаження, контролювали виконання санітарно - гігієнічного та протиепідемічного режиму, проведення санітарно - просвітницької роботи серед дітей, батьків та працівників закладу.

Кiлькiсть переглядiв: 206

Коментарi