Психолого-педагогічний семінар - практикум за участю батьків з пробеми

«Конфлікти в нашому житті»

/Files/photogallery/732/foto-full-36533-5521.jpg

Мета: формування вмінь вирішення конфліктних ситуацій, попередження їх виникнення, розвиток адекватного розуміння себе і інших, формування професійно значущих рис і вмінь, підвищення здатності самоконтролю, самоорганізації, саморегуляції.План проведення
1.Вступне слово . Мотивування групи на роботу.
2.Знайомство. Вправа «Візьміть серветки»
3.Правила роботи в тренінговій групі.
4.Очікування. Вправа «Завдання».
5.Мозковий штурм «Асоціації».
6.Інформаційне повідомлення «Конфлікт»
7.Конфліктогени
8.Робота в малих групах:
-вправа «Агресивна атака»
-вправа «Різні погляди»
-вправа «Дзеркало гніву»
-притча «Про селянина»
9.Розвантажувальна вправа «Перехід через місток».
10.Інформація про дитячі конфлікти.
11.Робота в малих групах: вправа «Конфлікт на стільці» (ситуації)
12.Рекомендації з профілактики конфліктів
13.Притча «Все залежить від тебе»
14.Завершення тренінгу. Вправа «Завдання виконано».
15.Отримання позитивних побажань.


1.Вступ.


Відомий французький письменник Антуан де Сент- Екзюпері назвав людське спілкування найбільшою розкішшю на світі. Спілкування людей досить складний і тонкий процес. Кожен із нас вчиться цього все життя, здобуваючи досвід часто за рахунок помилок і розчарувань. І, на жаль, досить часто ми потрапляємо в конфліктні ситуації. Вони вносять напруженість у стосунки, позбавляють спокою і радості, не дають можливості повноцінно працювати, а конфлікти у дошкільному закладі не сприяють ефективному навчально- виховному процесу. Чим менше виникає конфліктів, тим краще можемо порозумітися ми між собою, з батьками, тим тепліші і довірливіші наші стосунки.


2.Знайомство. Вправа «Візьміть серветку»


Мета: дати можливість познайомитись учасникам групи, які не знають один одного, одержати загальну інформацію, створити атмосферу довіри та розкутості.
Обладнання: велика упаковка серветок.
Час – 5хв.
Опис
Учасники тренінгу сидять в загальному колі. Тренер передає по колу тацю із серветками зі словами: На випадок, якщо потрібно, візьміть, будь ласка, собі небагато серветок».
Після того, як всі учасники взяли серветки, тренер просить кожного представитися і повідомити про себе стільки фактів, скільки серветок він узяв .
Обговорення. Не потрібно.


3.Правила роботи в групі.


Мета: сформувати єдиний робочий простір та згуртувати групу.
Форма роботи: групова
Обладнання: плакат із написаними правилами.
Час виконання: 5-7 хв.
Інструкція:
Для того, щоб наша робота була комфортною та приємною для кожного учасника, ми приймемо правила роботи у групі.


1.Активність

Якщо виникають питання ми їх задаємо та стараємось бути активними та уважними, бо від цього залежить те, що ми винесемо із заняття.

2.Відкритість

Ділитись своїми відчуттями як хорошими так і поганими, щодо того що відбувається у групі. Кожен з учасників відкривається настільки, наскільки кін хоче та почуває при цьому себе комфортно.

3.Конфіденційність

Коли Ви розповідаєте про свою участь у занятті, Ви не повідомляєте нічого, що стосується особистої інформації, яку повідомили інші учасники заняття.

4.Безоціночне ставлення до особистості
Ми можемо бути незгодними із думкою людини, але ми не маємо прана зневажати її у цілому.

5.Я висловлювання
Починаємо всі фрази «Я так думаю...», «На мій погляд це не правильно, тому що... », «Мені здається, що ...». Відповідаємо за себе та виражаємо свій погляд на події.
6.Тут і тепер

Бути уважними до себе, своїх почуттів та особистості іншої людини.
7. Добровільна участь у вправах.

8. Один висловлюється, інші слухають.

Тренер: У кого є якісь доповнення, заперечення. Чи всі погоджуються із запропонованими правилами.


3.Очікування.


Вправа “Завдання”
Мета: Визначити очікування учасників семінару, налаштувати їх на активну роботу, спонукати їх усвідомити мотивацію участі в роботі семінару.
Обладннання:Аркуш паперу А1, стікери для учасників.
Хід вправи. На великому аркуші паперу написати “ЗАВДАННЯ”, кожному учаснику дати аркушик клейкого паперу, запропонувати стисло сформулювати свої завдання на заняття і прикріпити на листку під словом “Завдання”.
Можна запропонувати учасникам за бажанням озвучити завдання, які вони визначили для себе. Це допоможе тренеру зорієнтуватися в запитах аудиторії.


4.Мозковий штурм «Асоціації».


Мета: формування поняття “конфлікт”.
Метафори: (вогонь, вулкан, буря, течія, рух).
Психолог на дошці пише слово “конфлікт” і пропонує назвати слова, які асоціюються в них з цим словом, наприклад “боротьба”, “зло”, “агресія”, “визначення істини”, “дискусія”, “самоствердження”, “розпач”, “стрес” ін. Записує їх на дошці. Запитує, які слова мають позитивний, а які негативний заряд, позначаючи їх “+” чи “.6.Інформаційне повідомлення «Конфлікт»Конфлікт - від латинського слова "зіткнення" - зіткнення протилежних поглядів, інтересів.

Конфліктуючі мають різні або навіть протилежно спрямовані цілі, інтереси, погляди, потреби. У конфлікті люди протистоять один одному. Конфлікт викликає незадоволеність, тривогу. Люди не хочуть працювати разом в одному колективі.
Визначають типові причини конфліктів, які поділяються на:
обיєктивні (зіткення матеріальних і духовних інтересів, помилки керувння, слабка розробленність правових процедур розвיязання міжособистісних суперечностей, брак значущих для нормальної життєдіяльності людини матеріальних і духовних благ, сформований спосіб життя, що сприяє підвищенню агресії людини);
субיєктивні (нездатність зрозуміти іншу людину, незбалансована рольова взаємодія, нетерпимість до думок інших, дратівливість, гостре сприйняття зауважень та порад, неврівноваженість характеру, егоїзм, прагнення лідерства, прискіпливість, схильність до пліткування).

Не можна розглядати конфлікт як тільки негативне явище. Якщо конфлікт утворився, то це означає, що він спонукає розібратися у неузгодженнях і внутрішніх неприємностях. Конфлікт дає можливість людині заглибитись у роздуми, чесно віднайти його причини, виявляючи його суть. Аналіз конфліктної ситуації сприяє духовному росту, вчить людину, надає життєвого досвіду. Всі наявні проблеми треба обговорювати, все висловлювати, бо невирішена проблема роз’єднує людей, і винен у цьому кожний, бо замовчував, не віднайшовши мужності винести назовні власні проблеми. У випадку конфлікту краще гірка правда, ніж солодка кривда.
Конфлікт може мати різні наслідки: для одних він – динамічна і творча сила, яка надихає на досягнення нового рівня продуктивної діяльності. Інші вбачають у ньому тільки зло. Деякі вважають конфлікт руйнівним початком, якого треба уникати будь-якою ціною.
Конфлікти виникають часто, уникнути їх неможливо. Тому важливо вміти їх вирішити!
Відомо, що конфлікти виникають із внутрішніх чинників, маючи певні причини, час на визрівання незадоволення і “слушні” обставини, які виявляються поштовхом для вибуху - тобто виходу конфлікту назовні та його розв’язання. Конфлікти є об’єктивним закономірним результатом напруження в несприятливих дискомфортних стосунках. І уникнути конфліктів можна при дотриманні законів психічної сумісності. Ці закони діють як між двома партнерами, так і в тісному колі невеликої групи. Передбачити взаємодії можна і між членами великих колективів.
Конфлікт назріває при невдоволенні потреб і незадоволені ситуацією, вчинками, результатами справ. А проявляється у бурхливій дискусії, при неспівпаданні думок, інтересів, поглядів, коли людина отримує інформацію, яка не узгоджується з її баченням щодо сильних її сторін. Адже за сильними сторонами людина завжди впевнена у своїх відчуттях і знаннях, і тому буде сміливо їх відстоювати. Робить це впевнено, і нічого, крім обурення, не відчуває – ні болю, ні образ. А от ображається, відчуває незручність і сильний біль у тих випадках, коли тиснуть на її слабкі сторони, особливо на місце найменшого опору (див. книгу «Характер за зовнішністю»). Слабкі сторони – це вразливі місця психіки, і якщо їх не знати, чи намагатися на них вказувати, критикувати, “виховувати” – нічого крім конфлікту, образ і відсторонення, не досягти. Тому конфліктів можна уникати, добре знаючи характер партнера – його сильні і слабкі сторони. І не звинувачувати нікого - адже будь-які звинувачення тільки загострюють ситуацію і призводять до більших образ, агресивності і відчуження і тільки розпалюють конфлікт.
Відомо, що людині певного соціонічного типу властиві певне сприйняття будь-якої ситуації і сталі реакції на неї.
Найкращий варіант для вирішення непорозумінь – спокійне, врівноважене обговорення проблем і їх бачення кожним учасником конфліктну, розуміння іншого і аналіз як власних слів та дій, так і дій інших. Не груба критика, а проникливе розуміння і входження у стан іншої людини – ось безболісний шлях для владнання протиріч. Треба бути справедливим: визнати і за собою помилки, вміти вибачитись і змінити свою поведінку, щоб надалі не ображати і не травмувати людей.
Кожен прагне уникати конфліктів. І якщо хтось опиняється у конфліктній ситуації, потім, аналізуючи її причини, надалі прагне оберегти себе від подібних випадків і планує подумки такий стиль поведінки, щоб уникати конфліктів. Можна наперед продумати і фрази, і тренувати себе у дотриманні спокійного тону, але весь цей підготовчий процес самоналаштування зводиться нанівець у наступній конфліктній ситуації, коли людина у стресовому стані втрачає контроль над собою і відбувається природна реакція психіки, яка залежить від соціонічного типу. Можна сказати, що в конфліктних ситуаціях діють не люди, а їхні психіки, які мають сталі від природи реакції на певну інформацію.
Так, логік завжди захищатиме правоту і справедливість,
Етик прийматиме все на свій рахунок, ображатиметься, захищаючи себе або інших людей, якщо вважає їх потерпілими і ображеними.
Сенсорний показуватиме реальні факти,
Інтуїтивний уявне видаватиме за дійсне,
Екстраверт буде тиснути, ведучи свою лінію.
Інтроверт захищатиметься, або поступатиметься, але лише до тієї межі, поки не зачіпатимуться його принципи.
Щоб конфліктна ситуація відбулася з меншими втратами, треба під час конфлікту не входити в конфронтацію, а намагатися якомога більше спілкуватися у спробі порозуміння. При чому не наполягати на своїй думці, не нав’язувати її, а краще визнати, що це тільки особисто Ваше бачення ситуації і стану речей, інша людина має свій, інший підхід до даної проблеми і має право на власну думку, відмінну від Вашої. Замість того, щоб сказати: “Я правий, а ти помиляєшся”, краще сказати: “Я вважаю так, тому що…”, або: “На мою думку, це виглядає так…” І уважно вислухати співбесідника. З часом може змінитися і Ваша думка, і думка іншого. А будь-яке протистояння і боротьба спричинюють агресивність, що веде до руйнації. Спілкування приводить до порозуміння, злагоди й миру.Тест «Чи конфліктна ви людина?»(М.Л.Земпов, В.Л.Міронов)


1. У громадському транспорті виникла суперечка на підвищених тонах. Ваша реакція:
а) не беру участі;
б) лише коротко висловлююся на захист тієї точки зору, що вважаю правильною;
в) активно втручаюся й «викликаю вогонь на себе».

2. Чи виступаєте ви на зборах із критикою?
а) Не виступаю.
б) Тільки якщо маю для цього вагомі підстави.
в) Критикую завжди й з будь-якого приводу.

3. Чи часто ви сперечаєтеся з друзями?
а) Тільки жартома і якщо ця люди не вразлива.
б) Лише з принципових питань.
в) Суперечки — моя стихія.

4. Ви стоїте в черзі. Ваша реакція, якщо хтось намагається вас випередити:
а) обурююся в душі, але мовчу: собі дорожче;
б) зауважую — необхідно ж навчати грубіяна гарного тону;
в) проходжу вперед і починаю спостерігати за порядком.

5. Удома на обід подали несолоний суп. Ваша реакція:
а) не буду здіймати бурю через дурницю;
б) мовчки візьму сільничку;
в) не втримаюся від уїдливих зауважень і, можливо, демонстративно відмовлюся від їжі. ,

6. На вулиці або в транспорті вам наступили на ногу:
а) обурено подивлюся на кривдника;
б) сухо, без емоцій зроблю зауваження;
в) скажу все, що думаю, не соромлячись виразів.

7. Хтось із рідних придбав річ, що вам не подобається:
а) промовчу;
б) обмежуся коротким, але тактовним коментарем;
в) висловлю все, що я про це думаю.

8. Не пощастило, ви програли в лотерею купу грошей. Ваше ставлення:
а) намагатимусь здаватися байдужим, але дам собі слово ніколи більше не
брати участь у цьому неподобстві;
б) не приховаю досади, але поставлюся до події з гумором, пообіцявши взяти реванш;
в) програш зіпсує мені настрій, подумаю, як помститися лохотронщикам.

Оцінювання результатів
Оцінки: «а» — 4 бали, «б» — 2 бали, «в» — 0 балів.
Після підрахунку балів клас розподіляється на три психологічних типи.22—32 бали. Ви тактовні й миролюбні, уникаєте суперечок і конфлікті», критичних ситуацій. Вислів «Платон мені друг, але істина дорожча!» не може бути вашим девізом. Вас іноді називають пристосованцем. Наберіться сміливості та (якщо обставини дозволяють) висловлюйтеся принципово.


12-20 балів. Вас вважають людиною конфліктною. Але це перебільшення. Ви конфліктуєте, тільки якщо немає іншого виходу, коли всі інші способи вичерпано. Ви здатні твердо відстоювати свою думку, не думаючи, як це відіб'ється на ставленні до вас товаришів. При цьому ви не «виходите їй межі», не принижуєте інших. Усе це викликає до вас повагу.


До 10 балів. Суперечки й конфлікти — це ваша стихія. Адже ви любите критикувати інших, якщо ж почуєте зауваження на свою адресу — можете «з'їсти людину живцем». Це критика заради критики. Не будьте егоїстом. Дуже важко доводиться тим, хто поруч із вами. Ваша нестриманість відштовхує людей. Чи не тому у вас немає справжніх друзів? Спробуйте приборкати свій характер.


7.Конфліктогени


Мета: уточнити поняття «конфліктогени», під час мозкового штурму зібрати найбільш поширені дії чи слова, що приводять до конфліктів; обговорити, як можна нейтралізувати прояви егоїзму, агресії, прагнення до переваги.

Обладнання: папір А1 для запису пропонованих варіантів, маркери, презентаційні слайди про конфліктогени, «шпаргалка для тренера».

Тренер знайомить групу з поняттям «конфліктоген» (слайд презентації)
і дає завдання групі: назвіть конфліктогени, з якими ми найчастіше зустрічаємося в повсякденному житті.
Під час «мозкового штурму тренер може підказувати варіанти конфліктогенів, які перелічені в «шпаргалці для тренера», щоб список був достатньо повним.
Конфліктогенами називають слова, дії (або бездіяльність), акти поведінки або поведінку загалом, що можуть призвести до конфлікту. Виділяються наступні різновиди типових конфліктогенів або, як їх ще називають, «саботажників» спілкування:
погрози й накази;
негативна й необгрунтована критика, зауваження та негативні оцінки;
насмішки, знущання;
поблажливе ставлення та поблажливий тон;
образливі прізвиська, що принижують гідність;
хвастощі;
безапеляційність і категоричність у думках і висловлюваннях;
перебивання іншого, підвищення голосу та інші спроби самостверджуватися за рахунок приниження чи знецінення іншого;
нав'язування порад;
приховування важливої інформації;
нав'язування конкурентних стосунків;
допити, що заганяють у глухий кут і викликають почуття провини;
відмова від розмови чи обговорення важливої теми;
різка, нічим не вмотивована зміна теми;
заспокоєння запереченням;
порушення етики, в тому числі й ненавмисні (наприклад, скористатися чужою думкою без посилання на автора);
жарти;
брехня або ж спроба обману з метою досягнення чого-небудь нечесним шляхом;
перекладання відповідальності на іншу людину;
прохання позичити гроші;
будь-які вияви агресивності та дратівливості;
егоїзм;
маніпулювання (з метою отримання бажаного для себе та з використанням іншої людини).
Кожний конфліктоген можна віднести до однієї з трьох психологічних першопричин конфлікту:

1.Прагнення до переваги.
2.Вияв агресивності.
3.Прояв егоїзму.
Підступну суть конфліктогенів можна пояснити тим, що ми набагато більш чутливі до слів інших, ніж до того, що говоримо самі. Є навіть такий афоризм: "Жінки не надають ніякого значення своїм словам, але надають величезне значення тому, що чують самі". Насправді цим грішимо всі ми, а не тільки представниці прекрасної статі.
Ця особлива чутливість щодо слів з якими до нас звертаються походить від бажання захистити себе, свою гідність від можливого посягання. Але ми не такі пильні, коли справа стосується гідності інших, і тому не так ретельно стежимо за своїми словами і діями.
Велика небезпека виникає з ігнорування дуже важливої закономірності - ескалації конфліктогенів. Полягає вона в наступному:
На конфліктоген на нашу адресу ми прагнемо відповісти схожим або більш сильним конфліктогеном, часто максимально сильним серед всіх можливих.

У формуванні атракції як психологічної передумови безконфліктної поведінки й установлення партнерства в спілкуванні, суттєвими є такі чинники:
настановлення на діалогічне спілкування;
повага до іншої людини та її проявів (кожна людина є нашим потенційним партнером);
застосування вербальних і невербальних підтверджень тому, що протилежна сторона — особистість, яка заслуговує на увагу;
звернення до людини на ім'я чи на ім'я та по батькові;
створення й акцентування позитивних емоцій і ситуацій;
усвідомлення й задоволення потреби самоствердження;
тяжіння до людини, яка викликає позитивні емоції та визнає в іншій людині особистість;
установка на позитивне спілкування з метою вирішення питань і проблем;
використання невербальних (відкритість погляду, постави, доброзичливість жестів тощо) і вербальних прийомів типу «чарівних слів».

Тренер: Що, на вашу думку. Можна зробити для попередження розвитку конфлікту при зустрічі з конфліктогеном. Даємо час висловитись і звертаємось до слайда:
Правила безконфліктного спілкування

Правило 1. Не вживайте конфліктогени.
Правило 2. Не відповідайте конфліктогеном на конфліктоген.
Не забувайте, що якщо не зупинитеся зараз, то пізніше зробити це буде практично неможливо - так стрімко наростає сила конфліктогенів!
Правило 3. Проявляйте эмпатію до співрозмовника. (Емпатія – (з грец. співпереживання) – розуміння емоційного стану, проникнення в переживання іншої людини; здатність розуміти внутрішній світ іншої людини або як уміння перейматися переживаннями іншого, відтворюючи модальність емоційного стану співрозмовника)
Правило 4. Робіть якомога більше доброзичливих посилань.
Існує поняття, протилежне поняттю конфліктогена. Це доброзичливі посилання на адресу співрозмовника. Сюди відноситься все, що піднімає настрій людині: похвала, комплімент, дружня усмішка, увага, інтерес до особистості, співчуття, поважне ставлення і т.д.
Кожний з нас потребує позитивних емоцій, тому людина, що дарує доброзичливі посилання, стає бажаним співрозмовником.

/Files/images/foto/CIMG1662.JPG


8. Робота в малих групах: вправа «Агресивна атака»(слайд)

Мета: навчитися використовувати різні прийоми для зниження напруги у відповідь на агресивне посилання.

Обладнання: 2 бланки для кожної групи з агресивними виразами ( кілька речень), листи паперу А3 для кожної групи, маркери, презентаційні слайди, «Шпаргалка для тренера»

Групу учасників слід об’єднати в 4 малі групи за будь-яким принципом.
1 етап: Спочатку учасникам тренінгу дається короткий опис семи прийомів відповіді на агресію: (слайд презентації «Прийоми відповіді на агресивну атаку»)

- «Ой» (фіксація збентеження): “Я просто розгубився від такого натиску”
- «Пил в очі»: «У таких випадках звичайно говорять про існування залежності між суб'єктивними чинниками сприйняття і параметрами діяльності індивіда»
- Я-висловлювання: коли на мене кричать ( далі - інтерпретація дій агресора) я звичайно не в змозі нормально працювати; давайте перейдемо в інше приміщення і розберемо Вашу претензію.)
- Ви-посил (персоналізація відповідальності): « Ви хочете сказати, що упевнені у тому, що …»
-Вам важливо (фіксація причини звернення): «Вам важливо… (далі слід максимально точно відтворити висловлювання опонента)»
- «Гадости на радости» (Мені приємно …): завжди можна знайти привід сказати щире «дякую» аргесору, наприклад, “Мені приємно, що Ви стежите за моїми успіхами”.
- «Ширма» (фіксація параметрів іміджу): “Ми готові задовольнити бажання будь-якого клієнта”


Ведучий може використати приклад однієї фрази з відповідями для наочного демонстрування використання перелічених прийомів:

« Ми оцінили вашу роботу і нам здалося, що Ви не знаєте елементарних основ своєї професії»

Варіанти відповідей перелічених прийомів
«Ой»«Оце я вляпався»
«Пил в очі»«Знання основ професії я отримала в навчальному закладі. Якщо говорити про рівень моєї компетентності, то слід звернутися до політики держави у сфері вищої освіти та спробувати проаналізувати, чому навчальні плани вищих навчальних закладів не враховують запитів роботодавців, тобто Ваші»

Я-вислів
«Коли мене звинувачують у непрофесійності, то я розгублююсь. Давайте ми оберемо час і місце, щоб конкретно розібратися, на основі чого зроблені такі висновки».
Ви-посилВи це стверджуєте з повною відповідальністю?
«Вам важливо»Вам важливо, щоб у Вашій команді працювали справжні спеціалісти.
«Гадости на радости»«Я почув вашу думку про себе»
"Ширма"«Я ніколи не мав нарікань на якість виконання роботи»
«Я працюю відповідно до інструкцій та готовий виправити помилки, на які Ви мені вкажете»


Важливо відзначити, що мета застосування цих прийомів – не допустити нарощування агресії. Тому ніякої агресії, сарказму і знущання у відповідь. (слайд)

2 етап. Кожна мала група одержує бланк з написаними на ньому фразами агресивного контакту.
Задача учасників в групах – вписати в бланк варіанти відповідей, використовуючи один із запропонованих прийомів.
Під час роботи груп на екрані має бути слайд з прийомами відповідей на агресію!
На цю роботу дається не більш 7 хвилин, мотивуючи це тим, що в розмові звичайно немає часу довго думати над відповіддю. А у вправі буде можливість обмінятися вдалими варіантами відповідей в колективному обговоренні.
Коментар: коли групи презентують свої варіанти відповідей, бажано фіксувати увагу на тому, який саме прийом було використано.
Обговорення:
Чим корисне виконання вправи?
Що було складним? Що було легко робити?
Чи дізнались Ви щось нове? …
Коментар: в ході вправи можуть з'явитися вдалі відповіді, які не вписуються в список запропонованих прийомів. Це дозволить вписати в список додаткові прийоми, «авторами» яких стануть учасники тренінгу. Одним з таких прийомів є прийом «Я ще і …», схожий з принципом доведення до абсурду…


Бланки
Група Педагогів

Знаєте, Ваші сімейні проблеми все більше негативно відображаються на Вашій професійній успішності."Ширма"
У мене ніколи не було нарікань на мою професійну діяльність, я врахую ваше зауваження.

Чому Вам постійно дзвонять в робочий час якісь сторонні люди? Створюється відчуття Вашої неорганізованості.
У мене немає часу Вас слухати
Мені, як керівнику, здається, що Ваш прихід у колектив погано позначився на взаємостосунках наших співробітників


Група Батьків

Ви приділяєте недостатньо уваги вихованню своєї дитини.
Ваша дитина постійно хвора ходить в садочок і розносить інфекцію.
Ви постійно запізнюєтеся і заважаєте організації навчально виховної роботи.
Ви занадто опікуєтеся дитиною і не даєте можливість проявитися їй "Гадості на радості"
Мені приємно, що Ви слідкуєте за моєю дитиною та моїм вихованням

9.Вправа “Різні погляди”.


Мета: продемонструвати учасникам вплив установок на сприйняття особистості.
Хід вправи: обיєднати учасників у дві групи. Одній групі дати фотокартку людини, сказавши, що це фото злодія. Запропонувати їм описати цю людину. У цей час іншій групі показати таку саму фотокартку і сказати, що це відомий дитячий лікар. Коли учасники групи збираються через кілька хвилин усі разом, запропонувати кожній групі описати цю людину (який характер, поведінка, манера спілкування), не називаючи, хто вона така. Описи будуть протилежними.
Рефлексія: про що вправа? На опис людей вплинула установка. Установка має вплив на наші уявлення про себе та навколишній світ, добро чи зло, погане чи хороше. Одні установки ми робимо самі собі. Інші нам роблять наші батьки, вчителі, друзі. У дитинстві людина схожа на відкриту чисту книгу – що в неї записують, те вона і збереже на своїх сторінках до кінця життя.


10.Вправа “Дзеркало гніву”.


Мета: спонукати учасників до самоаналізу та самовдосконалення.
Хід вправи: якщо ви конфліктуєте з кимось, візьміть у руки аркуш паперу і згадайте людину, на яку ви сердиті, і хотіли б, щоб у ній щось змінилось; напишіть: “Мене захоплює...”(5 пунктів, якими ця людина вас захоплює). Після цього напишіть друге : “Те, що мені не подобається в...” Тепер поверніться до першого запису і викресліть імיя тієї людини, якій ви давали характеристику, і напишіть своє. Перечитайте і подумайте, наскільки це збігається з вашими характеристиками.
Чи вийшло так, що те, що захоплює вас в іншій людині, захоплює і в собі, а те, що не подобається в іншому, не подобається в собі.
Рефлексія: підвести до висновку про те, що, чим більше позитивних рис ми знаходимо в інших людях, тим більше їх у нас самих.


11.Історія для роздумів.


Під вечір один селянин сів на порозі своєї скромної хатини, аби насолодитися вечірньою прохолодою. Попри його хату звивалася дорога, яка провадила до села. Чоловік, що переходив нею, помітив селянина і подумав: “Ця людина – взірець ледаря. Нічого не робить, тільки сидить цілими днями на порозі”. Трохи згодом переходила інша людина і подумала: “Це якийсь джигун. Сидить цілий день і пасе очима жінок, що тут ходять. Напевно, чіпляється до них і ...”. Нарешті ішов із села якийсь мандрівник і подумав: ”Мабуть, це працьовитий чоловік. Працював увесь день, а тепер сів собі відпочивати”. Справді, майже нічого не можемо сказати про селянина, що сидів на порозі своєї хати. Натомість, про трьох перехожих, що ішли до села, знаємо: перший – ледар, другий – особа підозрілива, а третій – чоловік працьовитий. Усе, що говориш, свідчить про тебе, особливо, коли твої слова стосуються інших.

/Files/images/CIMG1678.JPG

12. Розвантажувальна вправа «Перехід через міст »


Необхідний матеріал: гумові килимки (400 х50).
Перед кожною групою учасників (зразкова кількість групи 12-13 дітей) на підлогу кладуться килимки.

Інструкція
"Я пропоную вам відправитися в подорож, в гори. Перед вами котлован з киплячою лавою. Треба перебратися через нього на іншу сторону. Для того, щоб ви могли виконати завдання, вам пропонуються вогнетривкі килимки. Ви можете вставати на них і йти по лаві. Але, увага, килимки без зіткнення з людським тілом залишати не можна. У разі порушення правил, уся команда повертається назад і починає виконання вправи знову. Чи усе зрозуміло "?
Якщо учасники не зрозуміли інструкцію, ведучий пояснює усе це ще раз, показуючи який саме шлях треба пройти і як можна вставати на килимки.
У вправі важливо стежити за ретельним дотриманням правил. Вправа має бути виконана правильно від початку до кінця. Тільки тоді воно допоможе групі об'єднатися, використовуючи свої групові ресурси.
Після вправи обов'язкове обговорення.

Питання для обговорення:
1.Що вам найбільше сподобалося в ході виконання цієї вправи?
2.Що найбільше не сподобалося?
3.Що заважало її виконувати?
Як ви почуваєте себе зараз, після того, як вправа виконана?


13. Робота в малих групах: вправа «Конфлікт на стільці»


Мета: актуалізувати прийоми, методи, стратегії вирішення конфліктів, якими користуються учасники групи.


Обладнання: аркуш паперу А4, аркуші паперу А3 для кожної групи, маркери, («страховка для тренера»: опис конфліктних ситуацій по кількості груп)
Учасників треба об’єднати у 4-5 малих груп за будь-яким принципом, бажано, щоб склад груп після попередньої вправи змінився.

Завдання: групи по колу обмінюються ситуаціями та через 5-7 хвилин мають запропонувати свій варіант вирішення конфлікту.
Після завершення роботи груп один із учасників представляє результат роботи групи.
Обговорення: учасникам пропонують внести доповнення чи представити власний варіант рішення проблеми, якщо вони мають бажання. Всі разом обговорюють та записують на великому аркуші, які стратегії, тактики, прийоми були запропоновані для вирішення конфліктів учасниками.


Ситуація 1


Ввихователі
У дитини зіпсувалися взаємини з педагом. Вона не відповідає на заняттях, на спроби з’ясувати ситуацію відповідає грубощами або вперто мовчить. Прохання і вимоги не виконує, порушує дисципліну, причому робить це демонстративно, підкреслюючи свою неповагу. Що робити?
Батьки
«Мамо, я в садочок більше не піду»,- сказала Оксана мамі, повернувшись увечері із дитячого садка.Мама не звернула на слова доньки уваги. Вранці дівчинка влаштувала істерику, відмовляючись іти до дитячого садка.


Ситуація 2

Вихователі
Вихователь розповіла мамі Миколки про те , що нового хлопчик дізнався на заняттях, і запропонувала закріпити вивчений матеріал удома. Мама різко відповіла, що їй ніколи займатися з дитиною вдома і що це обов’язок вихователя – він «отримує за це зарплатню»
Батьки
Вихователь постійно дає заріплювати дома вивчений матеріал та скурпульозно перевіряє чи займалися вдома. Така наполегливість починає вже дратувати. Що робити?


Ситуація 3


“В вашій групі конфлікт між батьками агресивної дитини та іншими батьками. Ваші дії .”


Ситуація 4


Батьки
Забираючи дитину з дитячого садка батьки Олі в черговий раз помітили, що одяг дитини забруднений.
Вихователі
Забираючи дитину з дитячого садка батьки Олі помітили, що одяг дитини забруднений і звинуватили педагога у недбалому виконанні своїх обов’язків, недогляді.


14. Розвантажувальна вправа “Ті, хто…»


Завдання для учасників:

- Підняли руки в гору ті, хто має добрий настрій;
- Встали ті, хто любить життя;
- Погойдали головою ті, хто відпочивав на морі;
- Помахали рукою ті, хто вважає себе щасливою людиною;
- Посміхнулися ті, хто має мрію;
- Плескають в долоні ті, хто бажає собі та іншим здоров’я


15.Завершення тренінгу. Вправа «Завдання виконано»


Вивісити плакат “Завдання”, на якому були вивішені завдання, які ставили перед собою учасники семінару, і запропонувати перемістити свої папірці із завданнями на плакат “Виконано”. Якщо залишилися якісь завдання на плакаті “Завдання”, проаналізувати їх.
Отримати зворотний зв’язок від учасників тренінгу можна також, запропонувавши кожному з них по колу назвати три речі:
що нового я дізнався;
що навчився робити;
про що Ви б хотіли розповісти іншим.


16.Пам’ятка з профілактики конфліктів


- Пам'ятайте, що конфлікти набагато легше попередити, ніж завершити.
-Навчайте школярів захищати свої інтереси без конфліктів.
- Ніколи не перетворюйте учнів на інструмент боротьби з адміністрацією школи, іншими вчителями, батьками школярів. Таким чином, ви і свого не доб'єтеся, і думку про себе колег і учнів зіпсуєте.
- Постійно вчіться контролювати свої негативні емоції, навчайте цьому школярів. Донесіть до дітей, що негативні емоції, мають руйнівний вплив на здоров'я, погіршують якість мислення, , за законом емоційного зараження викликають неприязнь у партнера по спілкуванню.
- Ніколи не з'ясовуйте стосунки з дітьми, батьками школярів, колегами у присутності учнів.
- Не намагайтесь радикально, швидко, будь-якими методами перевиховувати учнів. Перевиховання і виховання школярів - процес тривалий, що вимагає від учителя терпіння, розуму, такту й обережності.
- Оцінюючи результати навчання і поведінку школяра, спочатку звертайте увагу на те, що йому вдалося зробити і чого досягти. Опора на позитивне!
- Ніколи не давайте негативних оцінок діяльності і особистості інших вчителів, адміністрації школи, батьків.
- Постійно вчіться без будь-яких умов любити або, принаймні, поважати всіх, починаючи з себе. Дітей у школі любити і поважати значно легше, ніж дорослих. Адже діти встигли принести набагато менше шкоди оточуючим і суспільству в порівнянні з дорослими.
- У всі часи у всіх народів важко було жити без почуття гумору. Сміх здатний попередити багато конфліктів. Учитель без почуття гумору обмежено професійно придатний.
- Розширюйте межі світосприйняття. Всі проблеми, з якими ви стикаєтесь, вже багато разів були в інших людей. Вони якось з цими труднощами впорались.
-Значить, впораєтесь і ви.
- Життя коротке. Витрачати його на конфлікти не дуже розумно.17. Притча “Все залежить від тебе”.
Колись у древньому Китаї жив дуже розумний, але дуже пихатий мандарин. Аж ось по країні пішов поголос, що зיявився найрозумніший мудрець. Дійшов він і до мандарина. Він розлютився: як якійяь ченець може бути найрозумнішим в світі? Запросивши мудреця до себе в палац, він замислився обдурити його: “Я візьму в руки метелика, сховаю за спиною і запитаю, що в мене в руках – живе чи мертве. Якщо скаже “живе” – розчавлю метелика, а якщо “мертве” – випущу його”. І ось настав день зустрічі.
До зали, де на троні сидів мандарин і тримав за спиною метелика, увійшов невеликий худорлявий чоловік. Він привітався і сказав, що готовий відповісти на будь-яке запитання. Зло всміхаючись мандарин запитав: “Скажи -но мені, що я тримаю у руках – живе чи мертве?” Мудрець подумав, усміхнувся і відповів: “Усе в твоїх руках!” Збентежений мандарин випустив метелика з рук і той полетів на волю.
Отже, лише від вас залежить, чи буде ваша взаємодія з іншими яскравою, плідною.
Кiлькiсть переглядiв: 561

Коментарi