• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Комп'ютерна азбука

/Files/images/kartinki/HACKER3.GIF

Нові інформаційні технології в освітньому процесі закладу дошкільної освіти № 11 "Золотий ключик"

Як багато говориться про Новий рік. Більшість людей чекають від нього чогось незвичайного. Одні бачать перед собою перспективи пов’язані, насамперед з інноваційними процесами, які відбуваються в Україні, інші сподіваються на те, що з приходом нового року настане епоха розквіту і процвітання. Звісно ж будують плани на майбутнє і педагоги, у тому числі й дошкільники, які, не зважаючи на труднощі, продовжують розробляти педагогічні ноу-хау.


Нашому педагогічному колективу дуже хотілося, щоб у Новому році діти були здоровими, вихованими, грамотними, і щоб у нас, педагогів була гідна база для роботи з дошкільниками. І сьогодні ці питання залишаються дуже актуальними.
Проблема формування всебічно розвиненої особистості є актуальною проблемою сучасності. Сучасні вчені, педагоги – практики, громадські діячі визначають величезне значення дошкільного дитинства у формування особистості.
У пошуках ефективних шляхів і методів докорінної перебудови системи дошкільного виховання на принципах справжньої демократизації, нових підходів і поглядів на дитину, як суб’єкт виховання, важливе місце посідає глибоке вивчення і творче використання різних форм і способів подолання і закріплення знань у дітей.
Сьогодні інтелект стає головною продуктивною силою, основою творчого розвитку та духовної культури суспільства і цивілізації. Головний зміст інтелектуального виховання полягає в керівництві розвитком пізнавальних здібностей, у збудженні інтересу до інтелектуальної діяльності, в збагаченні дітей знаннями і застосування цих знань на практиці, в навчальній, ігровій діяльності. Тобто основним завданням дошкільної освіти є не стільки озброєння дитини системою знань, скільки наукою життя, полегшити входження дитини у широкий світ. А сучасний світ поступово перетворюється в інформаційне суспільство, провідну роль в якому відіграють система розповсюдження, збереження і обробка інформації. Утворилось єдине інформаційне середовище, що забезпечує кожній людині доступ до потрібної інформації – Інтернет.
Широка комп’ютерізація всіх сфер людської діяльності докорінно змінює традиційне середовище існування людини. Зросла кількість людей професійно зайнятих збором, накопиченням і збереженням інформації. Вона стала товаром, що має велике значення і високу ціну.
Все це потребує перегляду традиційних форм навчання, запровадження нових, прогресивних педагогічних технологій, які дозволяють більш ефективно рухатись в напрямку оптимізації розвитку особистості та забезпечення компетентності людини. Чим раніше дитина зрозуміє основи найбільш сучасної науки інформатики, тим вільніше вона себе почуватиме як член інформаційного суспільства в якому всі ми живемо.
Сьогодні без комп’ютера просто неможливо. Він дедалі інтенсивно входить не тільки у виробничу і навчальну сферу, а й у сім’ю, школу. Тому твердити, що прилучати дітей до цього сучасного інформативного технічного засобу не потрібно просто безглуздо.
Але ж з того часу, як малюк уперше сів за монітор комп’ютера, відбуваються і суперечки про користь і шкоду раннього навчання дітей ігор, певних правил і азів комп’ютерної грамотності.
Аргументи «За», які мають наукове обґрунтування й підтвердження, говорять про те, що комп’ютер сприяє інтелектуальному зростанню малюка, тому що розвиває найважливіші операції мислення. У дітей, які періодично проводять час за комп’ютером, дуже рано розвивається так звана «знакова функція свідомості», покращується довільна пам'ять і увага, формується пізнавальна мотивація, моторна координація і координація спільної діяльності зорового і моторного аналізаторів. Комп’ютер – гарний помічник для організації індивідуального навчання. Коли педагог перестає бачити в дитині сосуд, який необхідно заповнити знаннями, тоді він починає шукати індивідуальний підхід до кожного, підлаштовуватися під його інтереси, темп засвоєння матеріала, особисті якості. Інтеграція звичайного заняття з комп’ютером дозволяє перекласти частину своєї роботи на пристрій, роблячи при цьому навчання більш цікавим та інтенсивним. При цьому комп’ютер не заміняє педагога а лише доповнює його. Сучасні методи подачі інформації за допомогою комп’ютера включають в себе не лише текст, а також і зображення, відео, звукові фрагменти. Це дозволяє задіяти практично всі органи чуття, для сприймання інформації. При цьому відбувається її дублювання по різним каналам сприймання, що різко підвищує кількість і якість засвоєння матеріалу.
Занепокоєння станом здоров’я дітей висловлюють медики, наводячи чимало аргументів «Проти» раннього вивчення дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку інформатики: вплив електромагнітного випромінювання монітора, сидяче положення протягом тривалого часу і, як наслідок, - поява втомлюваності, нервово-емоційної напруги, емоційних стресів, погіршення зору й постави, комп’ютерна залежність.
Чия ж правда у цих нескінчених суперечках і дискусіях? Чи допускати дошкільнят до комп’ютера? Питання залишається відкритим. Звісно не можна бездумно йти за розвитком прогресу, поклавши на його вівтар здоров’я майбутнього покоління, але разом з тим, не можна й забувати, що комп’ютер – це вже наше сьогодення. Іншими словами потрібна «золота середина», яку нам педагогам ще належить найти.
Основи комп’ютерної грамотності та ознайомлення дошкільників з навколишнім світом за допомогою комп’ютера входять до другої частини Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».
Даною проблемою колектив закладу займається вже не один рік. Познайомились з різними точками зору стосовно залучення дошкільників до комп’ютерізації.
Провели анкетування за допомогою якого з’ясували, що відомо з даної проблеми батькам. Чи володіють діти елементарними уміннями та навичками самостійного користування комп’ютером. Виявили рівень озброєння комп’ютером педагогічного складу нашого закладу дошкільної освіти. Вихователями були розроблені заняття по ознайомленню з ПК, його значенням, можливостями використання.
В старших групах проводились екскурсії до комп’ютерних класів БСШ № 12 м. Білої Церкви, бібліотеку, пошту, магазин тощо. Заняття по ознайомленню з комп’ютером мали живий характер і ні в якому разі не перетворювались на сухі вправи («Веселий комп’ютер», «Де працює комп’ютер» тощо).
Особливе місце відводилось ознайомленню дітей з технікою безпеки під час занять з ПК. Педагогами розроблені комплексні вправи для профілактики втомлюваності зору, які обов’язково проводять протягом 3-5 хв. після кожної гри – заняття. Також велика увага під час занять приділяється і фізкультурним хвилинкам.
Наявність фахівців – великий плюс у роботі ЗДО. Як краще знайомити дошкільнят з ПК, які методи і прийоми при цьому використовувати викладено в консультаціях для педагогів «Ознайомлення дошкільнят з персональним комп’ютером», «Нові інформаційні технології в навчально-виховному процесі», «Психолого -гігієнічні аспекти використання комп’ютерної техніки», «Комп’ютерна залежність у дітей: виникнення і запобігання».
Для батьків вихованців з метою попередження негативного впливу на психіку дітей дошкільного віку були представлені інформаційні матеріали: папки пересувки, ширми, консультації з проблеми підбору розвиваючих комп’ютерних ігор. Вони повинні бути корисними і приносити дитині не тільки емоційне задоволення, а й розвивати логічне мислення, увагу, пам'ять, творчу уяву, естетичний смак. До того ж вони мають переслідувати виховну мету: вчити доброті, терпимості до оточуючих, бажання допомагати слабким і беззахисним тощо.
І як висновок хочу зазначити, що сучасне життя неможливо уявити без комп’ютерів. Переваги комп’ютерного навчання безперечні. А необхідність оволодіння комп’ютерною грамотою тим, хто живе в ХХІ сторіччі, очевидна.


Спілкування з комп’ютером для дитини надто привабливе. Потяг дитини до цієї розумної іграшки вже став темою для анекдотів. На запитання судді під час розлучення батьків:
-З ким би ти хотів залишитись жити з мамою чи татом?, - дитина відповідає:
- Це залежить від того у кого залишиться комп’ютер.
Кiлькiсть переглядiв: 1081

Коментарi