• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Віртуальний методичний кабінет

/Files/images/met.jpgМетодичний кабінет закладу дошкільної освіти – це живий організм, де народжуються ідеї, розвиваються педагогічні здібності, творча майстерня, де можна інтелектуально попрацювати. Це центр методичної допомоги педагогам та поширення науково-психолого-педагогічних знань щодо розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку, скарбниця найкращого досвіду.

Методичний кабінет функціонує в нашому закладі дошкільної освіти відповідно до Примірного положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти Наказ МОН №372 від 16.04.2018 року

Для методичного кабінету в закладі на першому поверсі відведено окремий кабінет, який естетично оформлений, оснащений сучасними меблями, обладнаний індивідуальними місцями для роботи кожному вихователю.

Методичний кабінет забезпечений комп’ютером (з підключенням до мережі Інтернет), офісною технікою (принтер), акустичною системою, мультимедійним проектором, проекційним екраном.

Структура й наповнюваність кабінету продумані та створені так, що матеріали, які знаходяться та зберігаються в ньому, розміщені раціонально й зручно для використання. Робота методичного кабінету допомагає зорієнтуватися в потоці інформації, оперативно приймати виважене рішення, координувати зусилля всіх членів педагогічного колективу, прогнозувати розвиток закладу на перспективу.

Навчально-методичне наповнення методичного кабінету відповідає таким вимогам:

інформативність та змістовність;
перспективність та системність;
науковість;
доступність;
сучасність та естетичність;
задоволення потреб педагогів у саморозвитку і професійному самовдосконаленні.
Для забезпечення вільного доступу та швидкого орієнтування у наповненні методичного кабінету всі матеріали згруповані за розділами:

нормативно-правові документи (Закони України, укази і розпорядження Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України);
галузеві нормативно-правові та інструктивно-методичні документи, що регламентують діяльність дошкільного закладу (накази, розпорядження, листи, рекомендації, положення Міністерства освіти і науки України, місцевих органів виконавчої влади та інші нормативно-правові акти);
Базовий компонент дошкільної освіти України (державний стандарт дошкільної освіти), програми (основні й додаткові), навчальні, навчально-методичні, методичні посібники з різних змістових напрямів дошкільної освіти;
наукова література з різних галузей знань;
документація вихователя-методиста, що визначена відповідним наказом Міністерства освіти і науки України;
матеріали моніторингу рівня розвитку дітей дошкільного віку, який включає напрацювання творчої групи вихователів-методистів ДНЗ міста та матеріали кваліметричної моделі обстеження дітей старшого дошкільного віку;
матеріали по роботі з батьками (плани, конспекти свят та розваг, консультації тощо);
матеріали з наступності в роботи ЗДО та школи, плани спільних заходів;
зразки досвіду роботи закладів дошкільної освіти;
методичні розробки консультацій (педагогічного, методичного, психологічного, змісту тощо), плани проведення семінарів, практикумів, тренінгів, круглих столів, ділових ігор та інших форм методичної роботи з кадрами;
зразки планування освітнього процесу з дітьми за різними моделями, а також методичних розробок різних форм організації дитячої життєдіяльності (свят, розваг, походів за межі дитячого садка, ігор, дослідно-пошукової діяльності, навчально-пізнавальних занять та ін.);
банк інноваційних педагогічних технологій;
добірка фахових періодичних видань;
бібліотека художньої літератури для дітей;
зразки ігрових та дидактичних матеріалів, посібників;
перелік наочних засобів розвитку і навчання (репродукції картин, альбоми, ілюстрацій, фотоматеріалів, схеми, таблиці, муляжі, аудіо та відеоматеріали, електронні засоби навчання тощо);
Для забезпечення вільного пошуку педагогом необхідних навчально-методичних матеріалів вихователями - методистами систематизований інформаційний та дидактичний фонди методичного кабінету і створена картотека, завданням якої є допомога педагогам у підборі необхідного матеріалу чи літератури. Картотека психолого-педагогічної, методичної літератури, публікації періодичних видань є в паперовому та електронному вигляді.

Важливим інформаційним атрибутом методичного кабінету є стенди. В рубриці «Педагогічний вісник» висвітлюються плани методичних та інших загальних заходів на рік, графіки проведення перевірок, календар визначних дат, тощо.

Рубрика «Атестація педагогічних працівників» містить інформацію про хід атестації протягом навчального року, перспективний план атестації та курсової перепідготовки педагогічних працівників, план засідань атестаційної комісії, Типове положення про атестацію педпрацівників.

В рубриці «Готуємось до педради» розміщено рішення попередньої педради, оголошення про дату та час проведення наступної педради, питання, які будуть розглянуті, наказ, зміст підготовчої роботи, перелік літератури для підготовки.

Методичний кабінет нашого закладу дошкільної освіти – це консультативний та інформаційний центр, що спонукає кожного педагога до роботи над вдосконаленням свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу творчими знахідками; дає можливість молодому педагогу вчитися педагогічній майстерності у старших і більш досвідчених колег; забезпечує підтримання у педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.

Кiлькiсть переглядiв: 794

Коментарi