• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Віртуальний методичний кабінет

Пріорітетні завдання на 2016/2017 навчальний рік

Враховуючи аналіз освітньої і методичної роботи у 2015/2016 н.р., досягнення і перспективи розвитку, інструктивно-методичні рекомендації Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році № 1/9-315 від 16.06.2016 р. , Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах№ 1/9-454 від 02.09.2016 р., Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи дошкільних навчальних закладах № 1/9-456 від 02.09.2016 р., Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах №1/9-396 від 25.07.2016 р.педагогічний колектив у наступному 2016/2017 н.р. буде спрямовувати свою діяльність на розв’язання основних пріоритетних завдань:

1. Продовжити роботу дошкільного закладу з формування громадянської позиції свідомого українця, сприйняття традиційних українському менталітету чеснот.

2. З метою формування у дошкільників розуміння особистої причетності до майбутнього суспільства і збереження природних ресурсів розпочати впровадження в освітньо - виховний процес ДНЗ інноваційного курсу «Дошкільникам про освіту для сталого розвитку».

3. Продовжувати удосконалювати роботу з розвитку у дошкільників духовності шляхом вивчення художньої літератури, підвищення рівня культури українського мовлення, формування комунікативних навичок.

4. Спрямувати роботу педагогічного колективу на розвиток творчих здібностей дітей засобами музичного виховання.

В методичному кабінеті закладу створені умови для організації методичної роботи

Інформаційні матеріали:

  • нормативні документи,
  • нструктивно – методичні матеріали;
  • матеріали з правової освіти;
  • управління та контроль;
  • відомості про педпрацівників ДНЗ;
  • матеріали атестації педпрацівників;робота з батьками;
  • матеріали участі ДНЗ в міських заходах;
  • фото, відео – матеріали.

Вся методична робота в дошкільному закладі підпорядкована систематичному плану роботи, який складається на основі глибокого аналізу за минулий навчальний рік, комплексного вивчення результатів, здобутків, педагогічних знахідок. До річного планування залучаються всі працівники закладу, враховуючи їхню кваліфікацію, творчі здібності, можливості, їхні запити, побажання, зауваження.

Види і форми планування освітнього процесу в закладі обговорюються та схвалюються педрадою на початку навчального року. При плануванні роботи дошкільного закладу керуємося принципом актуальності, науковості, наступності, перспективності, системності, які забезпечують відповідність змісту планів досягненням психолого-педагогічної науки та позитивного педагогічного досвіду, орієнтацію змісту плану на потреби сьогодення та забезпечення якості розвитку, вихованості та навченості дітей.

Велика увага приділяється спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію сучасного особистісно-орієнтованого підходу до дітей, який передбачає формування у дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість. Ці домінуючі ідеї обговорюються на педагогічних радах, педагогічних читаннях, під час індивідуальних і групових консультацій. На їх основі здійснюється корекція педагогічного стилю роботи вихователів.

Професійному зростанню педагогічних працівників закладу сприяють курси підвищення кваліфікації при КВНЗ КОР Академії неперервної освіти, навчання у ВНЗ, відвідування міських семінарів, методоб’єднань, участь у роботі творчих груп, самоосвіта.

В дошкільному закладі створені умови для підвищення професійного рівня та формування компетентності педагогів. Вдало поєднанні колективні, групові та індивідуальні форми методичної роботи сприяють ефективному росту фахової майстерності педагогів. Відповідно до річного плану в закладі створена творча група з досвічених вихователів, яка працює над вивченням інноваційних технологій, опрацюванням актуальних для дошкільного закладу питань та впровадженням їх в практику роботи з дітьми. Належна увага приділяється вивченню передового педагогічного досвіду вихователів закладу, в даному напрямку проводиться широка роз'яснювальна та консультативна допомога для орієнтування у виборі тематики досвіду, правильного викладення матеріалу за відповідним напрямком роботи,підходів до оформлення.

Найголовнішою формою роботи з педагогічними кадрами в нашому дошкільному закладі є педагогічна рада, яка керується у своїй діяльності Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Положенням про дошкільний навчальний заклад", Статутом дошкільного навчального закладу. Повноваження педагогічної ради визначають також інші нормативні документи, що стосуються діяльності дошкільного навчального закладу. Орієнтуючись на вимоги сьогодення, в зв'язку з модернізацією дошкільної галузі, враховуючи необхідність використання інтерактивних методів роботи з педагогічними кадрами, засідання педагогічної ради намагаємося організовувати нетрадиційно, здебільшого це ділові ігри, тренінги, жваві диспути, анкетування, презентації проектів.

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi