/Files/images/leleka.png

Методична робота в дошкільному навчальному закладі № 11 "Золотий ключик" ґрунтується на сучасних досягненнях психолого-педагогічної науки з урахуванням професійної та особистої зрілості педагогів.

Науково - методична проблема ДНЗ:

"Використання сучасних інтерактивних методів роботи в організації навчально-виховного процесу дошкільного закладу"

Пріоритетні напрямки навчально-виховної роботи закладу:

  • Розвиток у дошкільників пізнавальної активності засобами інформаційно-комунікаційних технологій, використання сучасних електронних засобів підтримки і супроводу освітнього процесу, здійснення їх інтеграції з традиційними засобами навчання;

  • Виховання у дітей дошкільного віку патріотичних почуттів, поваги до національних особливостей, почуття власної гідності як представників свого народу, засобами формування любові до рідного краю, культурного спадку народу.

Методична робота закладу спрямована на:

- вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя;
- стимулювання творчого потенціалу педагогів;
- підвищення педагогічної культури педагогів;
- вдосконалення педагогічної майстерності;
- розвиток спеціальних умінь та навичок;
- формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.

Мета методичної роботи:

вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя; стимулювання творчого потенціалу водночас із формуванням навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності

Напрямки методичної роботи:
•підвищення соціально – психологічної культури вихователів;
• вдосконалення педагогічної майстерності;
• сприяння в опануванні світовою та національною, мовою і побутовою культурою;
• розвиток спеціальних умінь та навичок
Принципи методичної роботи:
•педагогічна співпраця з вихователем;
• робота в режимі довіри, доброзичливості;
• творча атмосфера , стимулювання творчої активності;
• принцип допоміжно – регульованого контролю;
• надання вихователеві права вибору;
• системність методичних заходів;
• принцип "Я – повідомлень” у спілкуванні;
• щоденна допомога;
•випереджувальний характер методичної роботи

Зміст методичної роботи реалізується через такі форми:

Колективні:
- інструктивно-методичні наради;
- педагогічні ради;
- педагогічні читання;
- теоретичні семінари;
- семінари-практикуми;
- колективні перегляди освітнього процесу
Групові:
- методичні об'єднання вихователів дошкільних груп;
- робота творчих груп;
- консультації
Індивідуальні:
-наставництво;
- самоосвіта;
- взаємовідвідування;
- робота над проблемними питаннями;
- атестація
Для того, щоб вирішити складні завдання, що по­стають перед дошкільним закладом, методичний кабінет ретельно вивчає педагогічний колектив - що є основою створення структури методичної роботи з педагогічними кадрами. Методична робота в нашому дошкільному навчальному закладі є максимально гнучкою, а саме: сприяє розвит­ку творчості, ініціативи, підвищує якість освітнього процесу. Вирішення окреслених завдань здійснюється шляхом пошуку ново­го змісту, форм і методів роботи з педагогічним колективом.
В нашому закладі стимулювання творчого потенціалу базується на принципах методичної роботи:
- педагогічна співпраця з вихователем
- робота в режимі довіри, доброзичливості
- творча атмосфера , стимулювання творчої активності
- принцип допоміжне – регульованого контролю
- надання вихователеві права вибору
- системність методичних заходів
- принцип "Я – повідомлень” у спілкуванні
- щоденна допомога
- випереджувальний характер методичної роботи.

Кiлькiсть переглядiв: 47

Коментарi