• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Інформаційна відкритість

Інформація про використання публічних коштів

/Files/images/preview1.jpgВикористання публічних коштів в ДНЗ № 11 "Золотий ключик" здійснюється відповідно до п.3 ст.30 Закону України "Про освіту"

п.3 Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

Програми, за якими працює дошкільний заклад
у 2017/2018 навчальному році

Комплексні освітні програми:

- Програма розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля". / О.І.Білан 2017 р.;

- Програма «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку./ За загальною науковою редакцією Т. О. Піроженко 2017 р.

Парціальні освітні програми:

- «Україна – моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт. – Кичата І. І., Каплуновська О. М., Палець Ю.М.; за наукового редагування Рейпольської О. Д.);
- «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. Лохвицька Л. В.);
-Дитина в світі дорожнього руху.
Програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху.
- «Мудрі шахи», програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи (авт.- Семизорова В.В., Духновська О.І., Пащенко Л.Ю.).
"Цікаві шашки", програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шашки (авт.- Семизорова О.В.Романюк, Г.П.Дульська).

ДНЗ № 11 "Золотий ключик" розрахований на 320 місць.
В 2017/2018 н.р. списочний склад становить 262 дитини.


Звіт керівника
дошкільного навчального закладу (ясел - садка) комбінованого типу № 11 „Золотий ключик» Білоцерківської міської ради Київської області

На виконання наказу управління освіти і науки Білоцерківської міської ради від 20.03.17 р. №44 та на виконання Національної доктрини розвитку освіти, з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно - громадської системи сьогодні проводяться звітні збори про діяльність керівника в присутності трудового колективу, батьківського комітету.

Основні завдання сьогоднішніх зборів :

1. Забезпечення прозорості, відкритості і демократичності управління дошкільним закладом;

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівниками навчальних закладів відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Основним напрямком роботи ДНЗ, відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, є створення належних умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з Держаною базовою програмою, навчально - методичними посібниками, затвердженими МОН.З метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей дошкільний навчальний заклад організовує освітній процес за пріоритетним нахилом: фізкультурно - оздоровчим.

В нашому закладі функціонує 13 груп із них 2 - 1 класу, 9- садових груп (2 з них спеціальна), 2 – групи раннього віку. Проводиться корекційно - відновлювальна робота з предметно - практичного навчання, формування мовлення, розвиток психічних процесів у дітей ( пам’яті, мислення, сприймання, увага, уява тощо.)

Діяльність нашого дошкільного навчального закладу регламентується планом роботи, який складений на навчальний рік, який тривав з 1.09.16. - 31.05.17н.р., а також планом на оздоровчий період з 01.06.17 - 31.08.17р. В цьому навчальному році педагогічний колектив мав за мету створити і забезпечити умови для формування у дошкільнят елементів екологічного світорозуміння, громадянської вихованості, сприяти фізичному, психічному і духовному здоров’ю дитини. Забезпечення рухового режиму протягом дня досягалося за допомогою різноманітних вправ і ігор, їх чергувань із заспокійливими видами діяльності дітей.

Освітньо - виховна робота в ДНЗ здійснюється згідно вимог програми розвитку дитини дошкільного віку „ Українське дошкілля ”, та програми розвитку дітей старшого дошкільного віку ”Впевнений старт”, законами України „Про мови”, ”Про дошкільну освіту”, Базовим компонентом дошкільної освіти та Програмою розвитку системи дошкільної освіти м. Білої Церкви, основу якої становить забезпечення належних умов для здобуття дошкільної освіти, роль якої визначена пріоритетною у становленні та розвитку особистості дитини. У своїй діяльності педагоги здійснювали місію диференціації і гуманізації ( в ім’я дитини, для дитини ),враховували інтереси, можливості і потреби дітей, користуючись нововведеннями, розглядаючи різноманітні варіанти співвідношень зміст в змісті, технологіях, організації освітньо - виховного процесу, створюючи просторове предметно - розвиваюче середовище для кожної дитини, спираючись на Конвенцію про права дитини, Національну програму „Діти України”, Закон України „Про охорону дитинства”.

Протягом року розвитком музично - ритмічних здібностей дітей займалися музичні керівники дошкільного навчального закладу Голота О.М., Михайлова А.І., Німерич І.М. проводились свята та розваги відповідно до програмових вимог, заплановані в навчальному році.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки на курси підвищення кваліфікації при Комунальному вищому навчальному закладі Київської обласної ради Академії неперервної освіти були направлені в цьому навчальному році слідуючі педагогічні працівники:

§ Федоренко С.Й. – вихователь,

§ Нечупій В.А. – вихователь,

§ Кеба Л.В. – інструктор з фізкультури,

§ Голуб Л.П. – вихователь,

§ Кухарська Н.В. – вихователь,

§ Шелест Л.В. – практичний психолог,

§ Полінкевич Л.І. – вихователь.

Протягом року, з метою самоосвіти і підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки систематично опрацьовували і ознайомлювали вихователів з нововведеннями в педагогічній і діловій літературі. Творчою групою ДНЗ яку очолювала вихователь-методист Сільченко Н.А. були розроблені методичні рекомендації, що містять перспективний та календарний плани, конспекти занять, дидактичні ігри та інші методичні прийоми роботи з дітьми з патріотичного виховання».

З метою якісного підвищення професійного рівня, відповідності займаній посаді, рівню кваліфікації в 2016 -2017 н.р. педагогічні працівники пройшли атестацію , а саме :

§ Авраменко В.О. – вихователь, присвоєно кваліфікаційну категорію (спеціаліст першої категорії);

§ Ковальчук О.М. – вихователь, присвоєно кваліфікаційну категорію (спеціаліст другої категорії);

§ Федоренко С.Й. – вихователь, відповідність раніше встановленому 9 тарифному розряду;

§ Рацюк Р.М. – вихователь, встановлено 9 тарифний розряд;

§ Кеба Л.В. – інструктор з фізкультури, встановлено 7 тарифний розряд;

§ Кухарська Н.В. – вихователь, присвоєно кваліфікаційну категорію (спеціаліст вищої категорії);

§ Сільченко Н.А. – вихователь-методист, відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії (спеціаліст вищої категорії) та присвоєння звання «старший вихователь».

Травматизм серед вихованців ДНЗ протягом 2016 -2017 н.р. відсутній.

Щодо методичної роботи з кадрами, в дошкільному навчальному закладі в 2016-2017 н.р. своєчасно проводились педагогічні ради, педгодини, семінари - практикуми, „круглі столи”.

За 2016 - 2017 н.р. в дошкільному навчальному закладі були заплановані колективні перегляди, які переглянуті педагогічним колективом, з таких тем:

1. Фестиваль інтегрованих занять з патріотичного виховання:

- з пріоритетом екологічного виховання (сталий розвиток) – вихователь Рацюк Р.М.;

2. Оздоровлення дітей за допомогою нетрадиційних технологій: йога та Су-Джок терапія – інструктор з фізкультури Кеба Л.В.;

3. Художньо-мовленнєвий розвиток дошкільників – вчитель-логопед Фойда В.П., вихователь Кухарська Н.В.;

4. Нове життя старих речей (сталий розвиток) – вихователь Ковальчук О.М.

5. Розвивальні ігри з піском та водою – вихователь Шемберко І.В.;

6. Свято державної мови – вихователь Голуб Л.П., музичний керівник Німерич І.М.

Організовувалось збалансоване харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, яке необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів ( м’ясо гов’яже, свинне, куряче, масло вершкове, олія, молоко, сир творожний , крупи: пшоно, гречка, рис, ячка, перловка, овочі і фрукти). Харчування дітей в дошкільному навчальному закладі та його кратність залежить від режиму роботи закладу та тривалість перебування в ньому дітей.

На належному рівні виконувалися медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі на протязі 2016 -2017 н.р., що здійснювалось на безоплатній основі медичними працівниками Петренко В.В.., Іваніцькою Т.А., які входять до штату закладу, проводили обов’язкові медичні огляди дітей перед профілактичними щепленнями, згідно з календарем щеплень, надавали невідкладну медичну допомогу на догоспітальному етапі. Виконували основні обов’язки - це моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово - психічного розвитку дітей, організовували медичні огляди працівників закладу. Також здійснювали контроль за організацією та якістю харчування, дотримування раціонального режиму навчально - виховної діяльності, навчального навантаження, контролювали виконання санітарно - гігієнічного та протиепідемічного режиму, проведення санітарно - просвітницької роботи серед дітей, батьків та працівників закладу.

Кiлькiсть переглядiв: 193

Коментарi