Критерії оцінювання
Середній рівеньДостатній рівеньВисокий рівень
Включені матеріали, що мають безпосереднє відношення до теми;


Використане лише одне джерело;

Учасник копіює інформацію із запропонованих джерел;

Немає критичного погляду;

Робота мало пов’яззана з темою веб-квеста.
Вся інформація точна, взята з достовірних джерел;

Привабливе оформлення роботи;

Використовується обмежена кількість джерел;
Робота демонструє точне розуміння завдання;

Матеріал логічно побудований;

Інформація має безпосереднє відношення до теми;

Джерела цитуються правильно;

Добре структурована;


Кiлькiсть переглядiв: 32

Коментарi